Referenser och nyheter
Upptäck de senaste projekten och nyheterna

Lidl – ett hållbart butikskoncept

2020-01-08
Företagsnyheter

Vårt sortiment av glasfasader och dörrar är enkelt och elegant, en utmärkt lösning för vårt nästa projekt i Sverige.

Kategori – kommersiell fastighet
Plats – Sigtuna Stadsängar, Sverige
Projektpartner – EAAB
Arkitekter – LINK Arkitektur

Butikskedjan Lidl samarbetade med LINK arkitektur för att utveckla ett nytt butikskoncept med en exceptionellt hög hållbarhetsprofil. Den första butiken planeras i Sigtuna Stadsängar och fastigheten ska miljöcertifieras i enlighet med kraven i BREEAM Excellent.

Bild
Lidl – a sustainable store concept

När man vann tävlingen om markanvändning 2017 etablerade Lidl sin butik i linje med ett koncept som uppfyller stadens stränga miljö- och hållbarhetskrav. De högt uppsatta hållbarhetsmålen innebär bland annat att konstruktionen inte får påverka platsens rika biologiska mångfald. Detta uppnås genom att etablera ekozoner runt fastigheten samt anlägga ett grönt tak. Solpaneler kommer att placeras på södra sidan av taket för att tillräckligt generera energibesparingar i enlighet med BREEAM Excellent. Besökare kommer att kunna ladda sina el-cyklar och elfordon utanför butiken.

Kraven på miljövänlighet har bidragit till att stärka byggnadens arkitektoniska uttryck. Takets utformning är optimerad för maximal exponering för solen och den bärande virkesstrukturen, som omfattar stora balkar och pelare, bidrar till att skapa en visuellt miljövänlig profil. Fastigheten delades upp i flera mindre delar för att ge den karaktär av en liten stad. Dess gavlar och sadeltak utgör en sektionerad fasad samlad under ett vikt tak. Fastigheten öppnar upp mot det angränsande torget, genom glaspartier i fasaden och en extra takförlängning. Återvunnet tegel används för fasadsektioner mot gata utan glas.

Butikskonceptet bygger på en traditionell saluhall, där flera företag arbetar under samma tak. För att komplettera Lidls egna butiksavdelning kommer även andra butiker, som en delikatessbutik med karaktären av en saluhall samt en cafeteria, att hysas i fastigheten. Den föreslagna fastigheten blir rymlig och kommer att ha ett generöst ljusintag som i kombination med noggrant utvalda naturmaterial skapar en attraktiv miljö för detaljhandeln.

Upptäck mer om detta projekt – linkarkitektur.com