Pirkimo ir pardavimo sąlygos

Šios sąlygos taikomos tarp Kliento ir UAB "Strømmen LT" (tiekėjo), kaip dalis šalių susitarimo dėl visų „Strømmen“ gaminamų ir pristatomų gaminių pristatymo ir surinkimo. Klientas privalo susipažinti su šiomis sąlygomis.

 1. Įvadas
 2. Sutartis
 3. Pristatymas
 4. Samatos rengimas ir užsakymo patvirtinimas
 5. Kainodara
 6. Pristatymas
 7. Pakeitimai
 8. Apžiūra pristatymo metu
 9. Kokybės trūkumai
 10. Vėluojančio pristatymo aplinkybės
 11. Subrangovai
 12. Teisės aktai
 13. Mokėjimo sąlygos
 14. Konfidencialumas ir privatumo politika
 15. Reglamentuojantys teisės aktai

 

1. Įvadas

„Sutartis“ – tarp Tiekėjo ir Kliento sudaryta tiekėjo paslaugų sutartis, kuriai taikomos šios sąlygos. „Klientas“ reiškia asmenį, firmą ar įmonę, kuri sudaro sutartį su Tiekėju. „Prekės“ reiškia gaminius, komponentus ir (arba) sistemas, kaip aiškiai nurodyta pasirašytame užsakymo patvirtinime. „Tiekėjas“ reiškia UAB "Strommen LT". Darbai“ – tai prekės ir montavimo paslaugos, atliekamos pagal šią Sutartį.

2. Sutartis

Jei nesusitarta kitaip, į sutartį įtraukiami šie dokumentai:

2.1. Konkretaus projekto sutartis, jei toks dokumentas yra sudarytas.

2.2. Pakeitimo patvirtinimas.

2.3. Tiekėjo užsakymo patvirtinimas.

2.4. Bendrosios sąlygos.

2.5. Kliento raštiškas užsakymas.

2.6. Tiekėjo rašytinis pasiūlymas.

2.7. Konkursas arba konkurso pagrindas.

 

3. Pristatymas

3.1. Kokybė

Prekė pristatymo metu turi atitikti pirkimo dokumentų 2.1-2.7 punktuose nustatytus reikalavimus. Jeigu nenurodyta kitaip, prekės gaminamos pagal Kliento nurodytas specifikacijas, detales ir matmenis. Jeigu kokybės reikalavimai nenustatyti, gaminiui siūlomi kokybės reikalavimai, kuriuos Tiekėjas laiko įprastais panašiai paskirčiai naudojamiems statybos produktams. Klientas prisiima nurodytų specifikacijų, detalių ir matmenų klaidų pasekmių riziką.

3.2. Montavimas

Sutartyse, kuriose buvo susitarta, kad tiekėjas bus atsakingas už įrengimą, įrengimas apima, jei sutartyje nenumatyta kitaip:

 • Gaminio rėmo, stiklinimo ir izoliacijos tvirtinimas aplink rėmo perimetrą paruoštose angose.
 • Prieš pradedant montavimą, turi būti reikalingos tvirtinimo detalės.
 • Prekių priėmimas ir iškrovimas vietoje į montavimo kainą neįeina.
 • Jokia vidinė ir išorinė apdaila, glaistymas, klijavimas, dengimas, jungiamosios detalės ir kt. į montavimo darbus neįeina.
 • Stiklo valymas, šiukšlių, padėklų, pakavimo medžiagų ir apsauginės juostos pašalinimas į surinkimo darbus neįeina.
 • Klientas yra atsakingas už tai, kad montuotojai, prieš pradedant montavimą, gautų pakankamai informacijos apie tai, kaip gaminiai turi būti montuojami ir kur juos montuoti. Jei dėl Kliento informacijos stokos montavimas bus atliktas dar kartą, tai bus išrašyta papildoma sąskaita prie sutartos įrengimo kainos. Jei saugiam montavimui reikalingi pastoliai, laikoma, kad tai yra papildomas moekstis. Jei Tiekėjas montavimui atlikti įsigyja mobilųjį kraną su operatoriumi, tai papildomai išrašoma sąskaita faktūra prie sutartos įrengimo kainos. 

4. Sąmatos rengimas ir užsakymo patvirtinimas

Visi užsakymai turi būti pateikti raštu ir patvirtinti tiekėjo užsakymo patvirtinimu.

Elektroninis užsakymas el. paštu taip pat gali būti laikoma patvirtintu. Jei užsakymas pateikiamas prieš išsiaiškinus visas gaminių specifikacijas, detales ir matmenis arba po užsakymo atlikimo keičiamos specifikacijos, detalės ir matmenys, reikia tikėtis pristatymo datos ir vieneto kainų pasikeitimų.

Klientas privalo peržiūrėti Tiekėjo pateiktą užsakymo patvirtinimą ir nedelsiant informuoti, jei kas nors neaišku ar neteisinga. Užsakymo patvirtinimas laikomas galutiniu, jei jis nėra peržiūrimas per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.

 

5. Kainodara

Prekės turi būti pristatyto pagal konkretaus projekto sutartyje ar užsakymo patvirtinime nurodytą kainą. Transporto, krano, pastolių, kėlimo jungų ir kt. išlaidos bus išrašytos, jei sutarties dokumente ar užsakymo patvirtinime nesusitarta kitaip. Visos vieneto kainos nurodytos EUR be PVM.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymo datos, jei nenurodyta kitaip. Pasiūlymo atsisakoma, jei per pasiūlymo terminą nepateikiamas raštiškas užsakymas. Kainos gali pasikeisti iš karto po reikšmingo kainų padidėjimo ir valiutų svyravimų.

 

6. Pristatymas

 

Prekės pristatomos sutartu pristatymo adresu, o Klientas prisiima riziką ir atsakomybę už prekes pristatyas sutartu adresu. Kai Tiekėjas turi sumontuoti prekes, atsakomybė ir rizika už prekes pereina Pirkėjui sumontavus prekes.

6.1. Mobilus kranas

Bet koks krano poreikis bus išrašytas papildomai prie sutartos transportavimo kainos, jei sutartyje nenurodyta kitaip.

6.2. Papildomi reikalavimai produkcijos pristatymo adresui

Klientas yra atsakingas už tai, kad nuo iki sutarto pristatymo adreso būtų privažiavimas, kad transportas galėtų saugiai atvykti sutartu pristatymo adresu.

6.3. Sandėlio nuoma ir neįvykęs pristatymas

Bet kokia reikalinga sandėlio nuoma pas vežėją/agentą atsiradusi dėl pristatymo problemų bus išrašyta Klientui, nebent dėl to būtų kaltas Tiekėjas. Tos pačios sąlygos taikomos ir nepavykus pristatyti.

6.4. Pristatymo terminų pasikeitimas

Pristatymo laikas iš gamyklos gali būti keičiamas, jei Klientas nesuteikia reikiamos pagalbos ar nevykdo savo įsipareigojimų. Tai gali būti klaidingos/pavėluotos informacija, kuri būtina norint pradėti gamybą, atveju. Pristatymo laikas taip pat gali būti keičiamas, jei Tiekėjui atsitinka nuo jo valios nepriklausanti kliūtis, į kurią jis negalėjo pagrįstai tikėtis sutarties sudarymo metu atsižvelgęs, išvengęs ar įveikęs pasekmių. Tai apima subrangovų vėlavimus, gamybos gedimus, transportavimo žalą ar force majeure.

Pristatymo laikas iš gamyklos taip pat gali būti keičiamas, jei šalys susitaria, žr. 7 skyrių.

6.5. Stiklo paketų pristatymas

 

 • Sulankstomos terasos durys pristatomos su stiklo paketais atskirai. Varčios montuojamos į rėmą.
 • Stumdomos terasos durys, platesnės nei 2790 mm, pristatomos su stiklo paketais atskirai. Varčios montuojamos į rėmą.
 • Fasadų sistemos pakuojamos atskirai nuo stiklo paketų.
 • Produktai, kurių bendras svoris didesnis nei 150 kg, pristatomi su stiklo paketais atskirai.
 • Ugniai atsparūs gaminiai pristatomi su stiklo paketais atskirai.

 

7. Pakeitimai

Klientas negali atidėti pristatymo iš gamyklos datos, pakeisti ar atšaukti viso ar dalies pristatymo. Bet koks atšaukimo sutikimas gali būti priimtas tik tiekėjui atlyginant nuostolius.

Esant paketimams iš Kliento pusės, Tiekėjas turi teisę reikalauti peržiūrėti užsakymo kainodarą. Jei Tiekėjas turi sumokėti uždelsimo ar atšaukimo kompensaciją savo subrangovui, už tai atsako Užsakovas.

Tiekėjas, prašydamas pakeisti užsakymą, privalo kuo greičiau informuoti Klientą, ar pakeitimo gali būti laikomasi ir kokias pasekmes tai sukelia kainai, pristatymo laikui ir kitoms sąlygoms. Jei Užsakovas pageidauja, kad pakeitimas būtų įgyvendintas, Tiekėjas turi patvirtinti pakeitimą (pakeitimo patvirtinimą).

8. Apžiūra pristatymo metu

Klientas įsipareigoja apžiūrėti prekes iškart po jų pristatymo. Patikrinimas turi apimti pristatyto kiekį ir kokybę, įskaitant visus matomus pažeidimus. Bet koks pažeidimas ar trūkumas turi būti užrašomas važtaraštyje ir nedelsiant informuojamas Tiekėjui prieš gaminio surinkimą ar kitokį naudojimą.

Didesniems pristatymams ir visiems pristatymams su montavimu, Tiekėjas gali reikalauti, kad Klientas patvirtintų, kad prekės atitinka sutartį, arba atlikti bendrą patikrinimą.

9. Kokybės trūkumai

Trūkumas yra tada, kai prekės ir montavimas (jei pristatymas apima montavimą) neatitinka tokios kokybės, į kurią Klientas turi teisę pagal sutartį, ir tai yra dėl sąlygų, už kurias atsako Tiekėjas.

Visa žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, netinkamo surinkimo, netinkamo laikymo ir (arba) priežiūros stokos, nėra trūkumas ir teisės į pretenzijas nėra. Šios sąlygos paprastai nelaikomos trūkumu:

 • Stiklo įtrūkimai dėl dalinio įkaitimo (terminio skilimo). Tai gali pvz. įvyksta, jei prie stiklo dalių klijuojama tamsi folija arba ant stiklo paviršiaus dedama izoliacinė medžiaga.
 • Dažų nusidėvėjimas.
 • Kondensatas ant žemų slenksčių ("HC slenkstis") stumdomoms durims iš medienos ir medienos gaminių kaustytų aliuminiu. Dėl šios slenksčio gali susidaryti kondensatas esant žemai lauko temperatūrai ir esant didelei vidaus drėgmei.
 • Juodas pelėsis ant gaminių su skaidriu paviršiaus apdorojimu. Skaidrus paviršiaus apdorojimas kartu su didele drėgme padidina pelėsio atsiradimo riziką.
 • Nedideli stiklo spalvos nukrypimai dėl šviesos ir UV spindulių. Stiklas, turintis skirtingus funkcinius reikalavimus arba skirtingo storio ir struktūros, gali suteikti skirtingą atspindį.

Pagal 8 skyrių (Apžiūra pristatymo metu), matomi defektai ir pažeidimai turi būti įrašyti važtaraštyje, kai juos gauna ir vairuotojas, ir Klientas, kad jie turėtų teisę reikalauti.

Klientas netenka teisės pareikšti pretenziją, jeigu per protingą terminą ir ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo tada, kai jį sužinojo ar turėjo atrasti, neinformuoja Tiekėjo apie atitinkamą defektą.

Visos pretenzijos turi būti pateiktos raštu ir tiekėjo pretenzijos formoje. Klientas privalo padėti Tiekėjui nagrinėjant skundą.

Atsiradus defektams, Tiekėjas tiekėjo pasirinkimu neatlygintinai ištaiso defektą arba pristato naujas prekes į pradinę pristatymo vietą.

Išmontavimo/montavimo ir transportavimo išlaidos apmokamos tik tuo atveju, jei tiekėjas atliko montavimą, ir tik tuo atveju, jei išlaidos nebus neproporcingai didelės, palyginti su tuo, kas pasiekta. Klientas neturi teisės padengti savo remonto išlaidų, nebent tiekėjas su tuo raštu sutiko.

Tiekiamos spynos, durų furnitūra ir kt. laikomi nekokybiškais, jeigu Tiekėjas priima subrangovo pretenziją. Tokiose situacijose Klientui bus išrašyta sąskaita, o vėliau išsiunčiama kreditinė sąskaita, jei Tiekėjas gaus kreditą iš savo subrangovo. Atsiradus tokiems defektams, Klientas privalo padengti transportavimo ir išmontavimo/montavimo išlaidas.

Tiekėjas jokiomis aplinkybėmis neatsako už žalą (įbrėžimus, įlenkimus, paviršiaus pažeidimus, stiklo dūžį ir pan.), kurie atsiranda montavimo metu arba iš karto po jo ir tai nėra kaltas Tiekėjas ar jo subrangovai. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už bet kokius pastato ar kitų tiekiamų statybinių medžiagų pakeitimus ir žalą.

Užsakovas gali reikalauti ir/ar reikalauti kompensacijos už trūkumus tik tuo atveju, jeigu Tiekėjas įrodė didelį neatsargumą (kaltę) arba tyčią. Tokiu atveju kompensacija apsiriboja naujų prekių pristatymo ir išmontavimo/montavimo išlaidomis, jei tiekėjas jas pateikė. Tiekėjas neprisiima jokios atsakomybės, išskyrus tai, kas aprašyta 9 punkte. Tai taikoma bet kokiems nuostoliams, kuriuos gali sukelti defektas, pvz., veiklos praradimą, prarastą pelną, vėlavimus ir kitus finansinius nuostolius.

10. Vėluojančio pristatymo aplinkybės

Klientas turi būti nedelsiant informuotas, jeigu Tiekėjas sužino, kad pristatymas iš gamyklos sutartu laiku negali įvykti. Tiekėjas taip pat, esant galimybei, tuo pačiu metu privalo pateikti Klientui informaciją apie naują pristatymo iš gamyklos datą. Klientas netenka teisės pateikti skundo dėl vėlavimo, jeigu to nepadaro raštu per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo pranešimo apie vėlavimą.

Klientas gali reikalauti atlyginti uždelstą žalą tik tuo atveju, jei Tiekėjas įrodė didelį neatsargumą (kaltę) arba tyčią. Klientas gali nutraukti sutartį, jeigu prekės nebeatitinka pagal paskirtį ir vėlavimas trunka ilgiau nei 60 darbo dienų (nuo nurodytos pristatymo datos). Tiekėjas nėra atsakingas už vėlavimus, viršijančius tai, kas aprašyta 10 skyriuje. Tai taikoma bet kokiems nuostoliams, kuriuos gali sukelti vėlavimas, pavyzdžiui, pelno praradimą, vėlavimus ir kitus finansinius nuostolius. Šis Tiekėjo atsakomybės apribojimas netaikomas, jeigu jis parodė didelį neatsargumą.

 

11. Subranga

Tiekėjas turi teisę pasinaudoti subrangos paslaugomis.

 

12. Teisės aktai

The Supplier has a right of recourse to the Customer in the event of any claims by the Customer's end customer, which the Supplier according to the contract between Customer and Supplier is not responsible for. The Supplier also has a right of recourse for any direct claims from the injured party under the Product Liability Act. The Supplier shall notify the Customer in a timely manner before the Customer's end customer or injured party's claims are met.

 

13. Mokėjimo sąlygos

Jeigu nesusitarta kitaip, PVM sąskaita-faktūra už prekes išrašoma produkciją išvežus iš gamyklos. Pristatymams, kai Tiekėjas turi sumontuoti prekes, PVM sąskaita-faktūra išrašoma įvykdžius visus įsipareigojimus. Jei susitariama dėl užsakymo pristatymo dalimis, Tiekėjas gali išrašyti sąskaitą už kiekvieną dalies pristatymą.

Vėluojant mokėjimui, palūkanos skaičiuojamos pagal galiojančius teisės aktus.

Tiekėjas yra teisėtas prekių savininkas, kol nebus visiškai apmokėta visa pirkimo kaina, įskaitant palūkanas, sandėliavimo išlaidas ir kitas išlaidas. Jei praėjo daugiau nei 1 mėnuo nuo prekės atgabenimo į terminalą ir nepristatytos dėl sąlygų, už kurias atsako Klientas, Tiekėjas turi teisę parduoti prekes ir reikalauti atlyginti savo nuostolius bei išlaidas.

Kliento kredito reitingas turi būti patvirtintas prieš pradedant gaminti prekes.

 

14. CKonfidencialumas ir privatumo politika

Šalys turi konfidencialumo pareigą informacijai, kuri atsiranda vykdant sutartį. Informacija pašaliniams asmenims neteikiama be raštiško kitos šalies sutikimo. Vienos iš šalių išduotus brėžinius ir kitus techninius dokumentus kita šalis naudoja tik susitarimo tikslais, o kitiems gali perduoti tik tada, kai tai būtina sutarčiai įvykdyti.

Tiekėjas turi teisę siųsti naujienlaiškius el. paštu. Klientas gali atsisakyti tolesnių naujienlaiškių, paspausdamas nuorodą, esančią mūsų el. laiškų apačioje, arba tiesiogiai susisiekdamas su mumis. Tiekėjas turi teisę naudoti Klientą ir projektą kaip nuorodą.

15. Reglamentuojantys teisės aktai

Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos bei įsigalioja pagal LR įstatymus, o šalys paklūsta išimtinei LR teismų jurisdikcijai.